Chương trình đào tạo hướng ra toàn cầu

Chương trình đào tạo hướng ra toàn cầu

BRES sử dụng các chương trình
(Link) ESL for kids
Được nhập khẩu của Châu Âu dành cho trẻ em từ 5 đến 7 tuổi
(Link) Cambridge Global English
Dành cho trẻ em từ 7 đến 14 tuổi theo tiêu chuẩn của Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.
Và điểm độc đáo nhất nằm ở chỗ, BRES đã kết hợp việc dạy tiếng Anh với Toán tư duy, Khoa học và Xã hội của hệ thống giáo dục quốc tế 
(Link) (Link) IXL
Với hơn 10 triệu người đủ mọi lứa tuổi trên 150 quốc gia  theo học, Khiến cho không những tiếng Anh mà kiến thức trong các lĩnh vực khoa học, xã hội của các em cũng được hoàn thiện, bắt kịp với trình độ của các bạn cùng trang lứa trên toàn thế giới.