Cơ cấu giảng viên thông minh, hiệu quả

Cơ cấu giảng viên thông minh, hiệu quả

Việc phân bổ hợp lý vai trò, thời lượng, nội dung giảng dạy giữa giáo viên người Anh và giáo viên người Việt, giữa giảng viên chính và trợ giảng trong tất cả các lớp học ngôn ngữ cũng như cac giờ học kỹ năng, khiến cho việc học tập của học viên, đặc biệt là trẻ em, trở nên nhẹ nhàng, trơn tru và hiệu quả được tăng lên gấp bội.